banner
banner2

De beste investeringsobjektene er de som forsvinner først. Evnen til å snu seg raskt er derfor viktig for en investor som ønsker å utnytte mulighetene i markedet. Pareto Bank er en effektiv organisasjon der kredittbeslutninger blir tatt i et miljø med lite byråkrati og mye kompetanse, noe som gir presise svar på kort tid.

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Pareto Bank fikk i andre kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 56,9 mill. (kr 39,5 mill. i andre kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning etter skatt på 20,6 % (16,3 %). Resultatet viser en god økning fra tidligere kvartaler, hvilket skyldes en økt rentenetto og netto gevinster på finansielle instrumenter.

Delårsrapporten finner du her.

Et nært samarbeid med Pareto-gruppen

Pareto Bank er nært knyttet til Pareto-gruppen. Vi holder til i samme hus, og deler kompetanse og løsninger med flere av selskapene i Pareto-gruppen. Dermed har vi tilgang til noen av landets dyktigste fagpersoner innen verdipapirfinansiering og næringer hvor Norge har spesielle fortrinn: Oljeservice, shipping og kraft.

Du finner mer informasjon om Pareto-gruppen her.

Depotmedarbeider

Vi søker ny medarbeider til vår depotavdeling.

Du kan lese mer om stillingen her.

Splitt av Pareto Bank aksjen

Pareto Banks generalforsamling vedtok den 26. mars 2015 å gi bankens styre fullmakt til å gjennomføre en splitt av Pareto Bank aksjen. Hver eksisterende aksje i Pareto Bank splittes slik at en eksisterende aksje pålydende kr 600 blir splittet i femti nye aksjer pålydende kr 12. Etter aksjesplitten vil banken ha 42.500.000 aksjer med en samlet aksjekapital på kr 510.000.000.

Vedtektsendring er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret. Pareto Bank aksjen vil fra og med den 4. mai 2015 noteres etter splitt.

Les mer om Pareto Bank aksjen her