banner
banner2

De beste investeringsobjektene er de som forsvinner først. Evnen til å snu seg raskt er derfor viktig for en investor som ønsker å utnytte mulighetene i markedet. Pareto Bank er en effektiv organisasjon der kredittbeslutninger blir tatt i et miljø med lite byråkrati og mye kompetanse, noe som gir presise svar på kort tid.

Vi vokser og søker en ny medarbeider innen Shipping & Offshore

Solide resultater og ambisjoner om ytterligere vekst i årene som kommer gjør at vi nå søker en Senior vice president shipping- og offshorefinansiering

Du kan lese mer om stillingen her.

Årsrapport 2014

Pareto Bank kan i sitt syvende driftsår vise til en god resultatutvikling. Resultat etter skatt økte til kr. 154,2 mill. i 2014 (kr. 109,7 mill. i 2013). Dette ga en egenkapitalavkastning etter skatt på 15,6 % (12,7 %). Samlede netto inntekter økte til kr. 297,2 mill. (kr. 238,1 mill.), mens driftskostnadene og de samlede nedskrivningene var på tilnærmet samme nivå som i 2013. I sum har dette bidratt til en god resultatvekst.

Årsrapporten finner du her.

Presentasjon av delårsrapport første kvartal 2015

Pareto Bank inviterer til presentasjon av delårsrapporten for første kvartal 2015 torsdag 23. april kl. 12:00 til 13:00.

Les mer

Et nært samarbeid med Pareto-gruppen

Pareto Bank er nært knyttet til Pareto-gruppen. Vi holder til i samme hus, og deler kompetanse og løsninger med flere av selskapene i Pareto-gruppen. Dermed har vi tilgang til noen av landets dyktigste fagpersoner innen verdipapirfinansiering og næringer hvor Norge har spesielle fortrinn: Oljeservice, shipping og kraft.

Du finner mer informasjon om Pareto-gruppen her.