banner
banner2

Sperring av VISA kort

Det kan være fornuftig å ha telefonnummeret til vår sperretjeneste tilgjengelig. Hvis uhellet skulle være ute og du mister eller blir frastjålet kortet ditt, eller din Pin-kode kommer på avveie, er det viktig at du umiddelbart ringer sperretjenesten på telefon (+47) 24 02 81 81 for å sperre kortet. Tjenesten er tilgjengelig 24 timer i døgnet alle dager.

Splitt av Pareto Bank aksjen

Pareto Banks generalforsamling vedtok den 26. mars 2015 å gi bankens styre fullmakt til å gjennomføre en splitt av Pareto Bank aksjen. Hver eksisterende aksje i Pareto Bank splittes slik at en eksisterende aksje pålydende kr 600 blir splittet i femti nye aksjer pålydende kr 12. Etter aksjesplitten vil banken ha 42.500.000 aksjer med en samlet aksjekapital på kr 510.000.000.

Vedtektsendring er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret. Pareto Bank aksjen vil fra og med den 4. mai 2015 noteres etter splitt.

Les mer om Pareto Bank aksjen her

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Pareto Bank fikk i første kvartal 2015 et resultat etter skatt på kr 37,4 mill. (kr 42,8 mill. i første kvartal 2014), hvilket tilsvarte en egenkapitalavkastning etter skatt på 14,0 % (18,2 %). Resultatet er noe ned fra samme periode i 2014, hvilket skyldes negative verdiendringer på bankens obligasjonsbeholdning.

Delårsrapporten finner du her.

Et nært samarbeid med Pareto-gruppen

Pareto Bank er nært knyttet til Pareto-gruppen. Vi holder til i samme hus, og deler kompetanse og løsninger med flere av selskapene i Pareto-gruppen. Dermed har vi tilgang til noen av landets dyktigste fagpersoner innen verdipapirfinansiering og næringer hvor Norge har spesielle fortrinn: Oljeservice, shipping og kraft.

Du finner mer informasjon om Pareto-gruppen her.