banner
banner2

De beste investeringsobjektene er de som forsvinner først. Evnen til å snu seg raskt er derfor viktig for en investor som ønsker å utnytte mulighetene i markedet. Pareto Bank er en effektiv organisasjon der kredittbeslutninger blir tatt i et miljø med lite byråkrati og mye kompetanse, noe som gir presise svar på kort tid.

Årsrapport 2014

Pareto Bank kan i sitt syvende driftsår vise til en god resultatutvikling. Resultat etter skatt økte til kr. 154,2 mill. i 2014 (kr. 109,7 mill. i 2013). Dette ga en egenkapitalavkastning etter skatt på 15,6 % (12,7 %). Samlede netto inntekter økte til kr. 297,2 mill. (kr. 238,1 mill.), mens driftskostnadene og de samlede nedskrivningene var på tilnærmet samme nivå som i 2013. I sum har dette bidratt til en god resultatvekst.

Årsrapporten finner du her.

Et nært samarbeid med Pareto-gruppen

Pareto Bank er nært knyttet til Pareto-gruppen. Vi holder til i samme hus, og deler kompetanse og løsninger med flere av selskapene i Pareto-gruppen. Dermed har vi tilgang til noen av landets dyktigste fagpersoner innen verdipapirfinansiering og næringer hvor Norge har spesielle fortrinn: Oljeservice, shipping og kraft.

Du finner mer informasjon om Pareto-gruppen her.